IT drošība

IT drošības risinājumi

IT drošība – mūsdienās, kad IT faktiski ir visur: no telefona līdz spuldzītei, tai ir milzīga nozīme katra uzņēmuma darbā. Kopš 2018.gada IT drošībai pastiprināti ir pievērsusies arī Eiropas Savienība, ieviešot tā saukto datu regulu jeb GDPR, kas uzņēmumiem uzlikusi tai skaitā arī lielu atbildību par dažādu privātpersonu datu uzkrāšanu, apstrādi un aizsardzību.

IT drošība – uzraudzība

Saviem klientiem nodrošinām pastāvīgu IT drošibas uzraudzību. Mēs parūpēsimies ne tikai par to, lai uzņēmumā, iespēju robežās, būtu ievēroti visi vēlāmie IT drošības pasākumi, bet pastāvīgi informēsim un izskaidrosim gan par drošības riskiem, gan par iespējamajiem risinājumiem. 

Būtiski, ka šeit ne vienmēr naudai ir izšķirošā loma. Bieži izpratnes trūkums vai, sliktāk, nepareiza izpratne rada lielākos riskus.

IT drosība

IT drošības pamats – darbinieku izpratne

Mēs nodrošinām gan dažādu procedūru un instrukciju sastādīšanu darbiniekiem, gan periodiskas drošības apmācības vismaz reizi gadā. Mūsdienās, kad daudzi krāpniecības veidi saistās ar viltus identitātes izmantošanu (phishing) vai datu pilnīgu iznīcināšanu (encryption viruses), darbinieku izpratne un modrība ir kritiski elementi ikdienas darbā.

Sadarbībā ar partneriem veicam dažādu veidu IT drošības testus un izmeklēšanas arī uzņēmumiem, kas nav mūsu klienti. Piemēram, ja ir nepieciešami ielaušanās (penetration) testi, ja jūs vai jūsu klients esat kļuvuši par pikšķerēšanas (phishing) upuriem, datorvīruss nokriptējis visus failus un to rezerves kopijas.


Mūsu IT pakalpojumi

IT drošība:
  • IT drošības audits
  • Ielaušanās testi
  • Vājo punktu identificēšana
  • Drošības risku novērtēšana
  • Datortīkla un sistēmu drošības novērtējums
  • Konsultācijas par datu un datortīklu drošības jautājumiem
  • Drošības incidentu izmeklēšana
IT uzturēšana:
Mākoņpakalpojumi