IT AUDITS

IT sistēmām, ierīcēm un infrastruktūrai

Kas ir IT audits?

IT audits ir visaptverošs IT infrastruktūras un IT procesu novērtējums, kura laikā tiek pārbaudīta IT iekārtu, programmatūras, tīkla un procesu veiktspēja, drošība un potenciāls. Rezultātā tiek sniegtas rekomendācijas vājo vietu uzlabojumiem.

Kad ir nepieciešams uzņēmuma IT audits?

 • uzņēmums ir strauji audzis un IT procesi nav sakārtoti. Par to var liecināt: pieaugošais problēmu skaits un grūtības tās novērst operatīvi, katra sistēmas izmaiņa rada smagas sekas kopējai veiktspējai;
 • pieņemot darbā jaunu IT sistēmas administratoru;
 • ja uzņēmums ir neapmierināts ar esošu IT apkalpošanas procesu un rezultātu vai vienkārši vēlas pārliecināties par esošā IT atbalsta (vai štata IT speciālistu) kompetencēm un darba kvalitāti;
 • ja ir manāma iekārtu neatbilstoša darbība;
 • ja ir piedzīvots kiberuzbrukums;
 • ja ir piedzīvota datu noplūde.

Ko iegūst uzņēmums?

IT audita rezultātā uzņēmums iegūts IT infrastruktūras novērtējumu un skaidru plānu vājo vietu novēršanai un sakārtošanai.

 • skaidru novērtējumu un plānu kā novērst esošās nepilnības un kuras no tām ir prioritāras (iekārtu stāvoklis, drošības caurumi, ļaunprātīgas izmantošanas riksi u.c.);
 • pārskatāmu sarakstu ar iegādātām un izmantotām ierīcēm, programmatūru, licencēm;
 • salīdzinājumu ar industrijas līdzīgiem uzņēmumiem;
 • pārskatāmu un skaidru izmaksu plānu;
 • rekomendācijas infrastruktūras efektīvākam darbam;
 • izpratni par attīstības iespējām un inovāciju procesa stimulēšanu uzņēmumā;
 • bieži vien, tiek samazinātas ekspluatācijas izdevumi.

Populārākie riska faktori, kas tiek atklāti IT audita laikā

 • nelicencētas programmatūras izmantošana, kas bieži notiek darbinieku nezināšanas dēļ;
 • darbinieku bezatbildīga rīcība ar uzņēmuma datiem, kas bieži ir nepietiekamas apmācības rezultāts un ir ātri un vienkārši novēršams;
 • viegli uzlaužamu paroļu izmantošana;
 • ar datorvīrusiem inficēti datori;
 • neatjaunota programmatūra, kas rada drošības riskus un samazina veiktspēju;
 • darbam neatbilstošas tehnikas izmantošana, kas nezinātājam negaidīti izraisa kritisku procesu apstāšanos. Piemēram, nespēja strādāt no mājām krīzes gadījumā vai biznesam kritiskas programmas nespēja strādāt uz jaunākajām opertētājsistēmas platformām;
 • rezerves kopēšana, kas it kā tiek veikta, bet problēmu gadījumā izrādās, ka dati nav lietojami;
 • IT iepirkumi, kas uzņēmumam šķiet lētāki, bet, ilgtermiņā izrādās krietni dārgāki.
IT audits

IT audita posmi

 1. Telpu vispārējs novērtējums
 2. Aprīkojuma novērtējums
  Iekārtu darba stabilitāte un ātrums
 3. Tīkla infrastruktūras novērtējums
  Pieslēguma novērtējums un stabilitāte
 4. Programmatūras novērtējums
  Licencēšana
  Ievainojamību identificēšana
 5. Rezerves sistēmas novērtējums
  Neparedzēti iekārtu bojājumi un ar to saistītie biznesa riski
  Elektropadeves pārtraukumi un ar to saistītie biznesa riski
 6. Procesu vadības novērtējums:
  Pieejas tiesības
  Mērogošanas iespējas
  Pārvaldības rīki.

Pakalpojuma ietvaros nodrošinām maksimālu informācijas konfidencialitāti, kas tiks atrunāta līgumā un nodrošināta turpmākajā sadarbības laikā.

IT auditu vislabāk veikt preventīvi,
lai izvairītos no neparedzētām dīkstāvēm un papildu izmaksām

Sazinies ar mums un mēs palīdzēsim sakārtot uzņēmuma IT infrastruktūru